Over

JTB Consult

Ondersteuning HR

Elke organisatie is in beweging. Maar hoe houd en krijg je de neuzen dezelfde kant op, zodat de doelstellingen behaald kunnen worden? JTB Consult richt zich op de HR-vraagstukken tussen werkgever en werknemer en ziet het als haar taak om tot een geschikt advies te komen. Bij alle HR-aspecten van indiensttreding, einde dienstverband en loopbaanvraagstukken kan JTB Consult u van dienst zijn.

Met mijn jarenlange ervaring als HR-manager heb ik te maken gehad met alle facetten van het HRM. Mensgerichte aanpak is voor mij een must. En daarmee kan ik zowel werkgever als werknemer van dienst zijn. Ik streef naar een samenwerking die vanuit twee kanten komt. Is dit niet haalbaar, dan ziet JTB Consult erop toe dat er een goede oplossing komt waar beide partijen zich in kunnen vinden. Daarbij is mijn basisgedachte altijd: wat werkt voor u nu wél?

Ondersteuning cliëntenraad

De afgelopen anderhalf jaar heb ik mij in het bijzonder beziggehouden met het ondersteunen van cliëntenraden en bestuurders van zorginstellingen. Deze cliëntenraden hebben net als een ondernemingsraad de bevoegdheid een zwaarwegend advies te geven wat betreft het te voeren beleid. De wetgeving wordt de komende jaren verder uitgebreid: de zeggenschap van cliënten en hun familie wordt alleen maar relevanter. Ze krijgen zelfs op een aantal terreinen instemmingsrecht.

Het is dan ook van belang dat dit proces goed wordt vormgegeven. Mijn ondersteuning houdt in dat ik de cliëntenraden help met het in kaart brengen van de aandachtsgebieden, het aantrekken van nieuwe leden en het opstellen van een samenwerkingsreglement. Het draait allemaal om een goede communicatie: informeer elkaar frequent en gericht.
 

Werkgebied

JTB Consult is er voor zowel werkgevers als werknemers, bij voorkeur uit de regio Twente.
 

Intake

De intake bij JTB Consult is kosteloos.
 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u het contactformulier invullen of direct een e-mail sturen naar info@jtbconsult.nl
Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

JTB Consult is benaderbaar voor alle vraagstukken op het gebied van HR en voor ondersteuning van cliëntenraden in de zorg.